Blade of the Immortal

Blade of the Immortal
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 493
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
7 / 1
Tipas: Epizodai
Epizodai: 13
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Action, Violence
Aprašymas:

Amoralus kardininkas vardu Manjis, d?l savo gyvenimo b?do buvo prakeiktas ir gavo amin? gyvenim?. Kadangi jis neturi joki? kit? ?g?di? iskyrus udym?, tod?l aminas gyvenimas j? greitai prad?jo varginti. Taigi Manjis netrukus ima regzti planus kaip jam susigr?inti mirtingum?. Jis turi umuti po imt? blog? moni? u kiekvien? jo kakada nuudyt? ger? mog?. Sena ragana, kuri ir ukeik? j? aminu gyvenimu, sutinka sugr?inti Manji'o mirtingum?, ta?iau ji tur?s umuti t?kstant? blog? moni?. Nieko ilgai nelauk?s Manjis leidiasi ? kelion? ir ima vykdyti senosios raganos uduot?. Neilgai trukus jis sutinka jaun? mergin?, Rin, kurie siekia kerto u iauriai iudyt? jos eim?. ?velg?s naudos ir sau Manjis pasiryta pad?ti Rin atkerytu u jos eimos tragedij?, taigi Manjis ir Rin kartu leidiasi ? kupin? pavoj? kelion?, kurios eigoje laukia daugyb? sukr?tim?, vienaip ar kitaip paveiksian?i? j? gyvenimus.

Amžiaus riba:   Paaugliams 13+  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/domains/animeworld.lt/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Blade of the Immortal