Code Geass

Code Geass
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 6357
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
6.05 / 19
Tipas: Epizodai
Epizodai: 50
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Action, Mecha, Psychological, Military, Violence, Sci Fi, Super powers, Political
Aprašymas:

Alternartyvi istorija, 2017-ieji metai pagal Imperatorik?j? Kalendori?. Pasaul? pasidalinusios trys gigantikos supervalstyb?s: Kin? Federacija rytuose, kuri? sudaro Kinija, Indija, Indonezijos salos ir visos aplinkin?s valstyb?s, Europos S?junga, valdanti Europos emyn?, Rusij? ir Afrik?, bei vakaruose plytinti ventoji Britanijos Imperija, troktanti pasaulinio viepatavimo, vien? po kitos ukariaujanti didiesiems blokams nepriklausan?ias alis ir besiruoianti karui su dviem likusiom milin?m. Britanija galinga ir negailestinga, prie jos bekrates mech?, vadinam? Knightmare Frames, armijas neatsilaiko niekas, o nukariaut? taut? gyventojai paver?iami vergais, neturin?iais net vardo Numeriais. Ta?iau visa i galyb? n? nenumano, jog jai gresia kaip niekad didelis pavojus prie 7-erius metus itremtas ir karo verpete tuometin?je Japonijoje (dabar vadinamoje 11-oje Zonoje, vienoje i daugyb?s Britanijos kolonij?) paliktas mirti buv?s brit? princas Leluas i paslaptingos moters, vardu C.C. ?gauna ginkl?, gali?, vadinam? Geassu hipnotin? sugeb?jim?, leidiant? ?sakin?ti bet kam ir prievarta palenkt? moni? vali?. Prisideng?s juodu apsiaustu, kauke ir simboliniu Zero slapyvardiu, jis po truput? ima vienyti japon? teroristus, paskutin? 11-osios Zonos pasiprieinimo jud?jim?, tuo pa?iu stengdamasis neiduoti savo tikrosios tapatyb?s, garantuojan?ios jam mirt? tiek nuo brit?, tiek nuo japon? rank?. Trokdamas kerto ir geresnio pasaulio, pasikliaudamas Geassu ir savo strateginiais gabumais, Leluas pradeda kar? prie Britanijos Imperij?. Niekas dar neino, kad is prad?j?s ried?ti akmen?lis sukels gri?t?, pakeisian?i? ne tik Imperijos, bet ir visos monijos istorij?

Amžiaus riba:   Paaugliams 17+  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/public_html/Animeworld_v2/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Code Geass