Genius Party

Genius Party
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 22
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
0 / 0
Tipas: Filmas
Epizodai: 7
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: -
Aprašymas:

Studio 4C skai?iuoja jau dvideimt tre?ius gyvavimo metus ir, regis, Eiko Tanakai, vienam i trij? jos ?k?r?j?, pavyko sukurti toki? viet?, kurioje, pasak jo paties, niekeno never?iami susirinkt? mon?s, norintys sukurti kak? ?domaus ir originalaus. Dar vienas puikus viso to ?rodymas ir yra Genius party. Studio 4C sukviet? talentingus k?r?jus i daugyb?s su anime susijusi? sri?i? dalyvauti projekte i viso keturiolika. Kaikurie i j? jau puikiai inomi anime pasaulyje, kitiems Genius party tapo reis?riniu debiutu. Pirmojoje projekto dalyje ivysime septynis k?rinius, kiti jau tur?jo pasirodyti 2008 spalio m?nes? pavadinimu Genius Party Beyond. Vis d?lto kol kas pasiekiamas t?ra pirmasis. Visoms keturiolikai istorij? buvo skirta viena tema energija. Toliau jau viskas priklaus? tik nuo pa?i? k?r?jo vaizduot?s. Vis? k?rini? eilikumas buvo nuspr?stas tik pama?ius galutinius rezultatus. O rezultatas, kaip ir buvo galima tik?tis, be galo ?domus, savitas ir originalus. Na, bet stebinti tai netur?t?, b?tent tokie yra ir j? k?r?jau. Kaip ir pati Studio 4C.

Amžiaus riba:   Visi  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/domains/animeworld.lt/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Genius Party