Ghost in the Shell 2.0

Ghost in the Shell 2.0
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 21
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
7 / 3
Tipas: Filmas
Epizodai: 1
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Action, Seinen, Violence, Sci Fi
Aprašymas:

Veiksmas vyksta 2030 met? Japonijoje, NewPorto mieste. Pasaulis ateityje, pavelgus i ior?s, gal labai ir nepasikeit?s, ta?iau technologij? vystymasis s?lygoja kibernetizacijos ir virtualiosios erdv?s pl?timasi - riba tarp fizinio ir virtualaus pasaulio nyksta. I vienos pus?s, mogus ?gyja vis daugiau kibernetini? implant? ar tampa visiku kiborgu, netgi daro elektronines savo s?mon?s kopijas, kita vertus, kuriamas dirbtinis intelektas bei sud?tingos programos pamau pradeda suvokti save kaip individus. Ateityje pareig?nai, atliekantys svarbias pareigas, ir, iaip, vis daugiau asmen? naudoja specifinius smegen? inplantus ar visikai kibernetizuojasi, pasilikdami vienintel? biologin? audin? - smegenis. Beviel?s technologijos sujungia tokias kibersmegenis su tinklu ir leidia naudotis jo resursais bei palaikyti ry?, kur beb?tum, k? beveiktum, realiame pasaulyje. Ta?iau kartu su naujomis technologijomis ikyla ir nauji pavojai - atsiranda naujos ligos kaip kibersmegen? autizmas ar skleroz? (cyberbrain autism and Cyberbrain Sclerosis) bei kur kas padid?ja hakeri? keliamas pavojus. Tampa ?manoma uvaldyti ne tik prieininko kompiuterius, bet ir jo kompiuterinius implantus bei mechanines dalis, ko pasekoje, valdyti k?no jud?jim?, ? smegenis siun?iam? nerv? informacij?, keisti atmint?. Anime ?vykiai sukasi apie Japonijos Vyriausyb?s Visuomen?s saugumo Devint?j? Skyri?. Tai speciali?j? paj?g? dalinys, kuris vis? pirma usiima su politika ir visuomen?s saugumu susijusi? krizi? sprendimu, nusikaltim? tyrimu - ar tai b?t? paprasta mogudyst?, donor? organ? prekyba ar ?kait? ilaisvinimas, terorizmas bei pionaas. Veiksmas paprastai vyksta keliuose lygiuose - skyriaus efas Daisuke Aramaki palaiko kontaktus su Vyriausybe ir kitais politikais (daugiausia bendraujama/konfliktuojama su Ministru Pirmininku, Usienio reikal?, Darbo bei Karo ministerij? politikais); kovin?se operacijose pagrindin? smogiamoji j?ga yra kiborgai Motoko Kusanagi (centrinis anime personaas, dar koleg? vadinama Majore), Buttetsu Batou, snaiperis Saito bei sprogmen? specialistas Boma; nusikaltim? tyrim? atlieka skyriuje maiausiai inplant? turintis Togusa bei buv?s jakudza narys Pazu, taip pat min?ti Batou ir Major?; virtualioje erdv?je informacij? renka/kei?ia, bei ? prieinink? komunikacijas ?silauia informacinio karo specialistas Ishikava. Svarb? vaidmen? atlieka dirbtin? intelekt? turintys lengvieji tankai Tachikoma, kuriems d?ka ger? analitini? geb?jim? taip pat patikimos "hakerikos" uduotys. Devintasis Skyrius aktyviai naudojasi naujausiomis ?manomomis tuo metu technologijomis - kyborgai gauna paangiausi? technin? ?rang? (altinis: AZ)

Amžiaus riba:   Paaugliams 17+  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/public_html/Animeworld_v2/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Ghost in the Shell 2.0