Howls Moving Castle

Howls Moving Castle
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 46
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
10 / 3
Tipas: Filmas
Epizodai: 1
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Romance, Fantasy, Magic, Demons
Aprašymas:

Kai kur nors igirstu arba perskaitau apie reisieriaus Hayao Miyazaki darbus man atmintyje ikyla malon?s prisiminimai. Tai "Spirited Away", "Princess Mononoke", "My Neighbour Totoro" - ie filmai dvelkia mogika iluma, tikromis emocijomis ir nuoirdiu tik?jimu pasaulio gerumu. B?tent juos rekomenduoju pai?r?ti kai kas nors skeptikai suraukia nos? apie "japon? multikus". Tad nekantriai laukiau kol pasirodys naujausias k?rinys "Howl's Moving Castle". is filmas yra adaptacija to paties pavadinimo knygos vaikams. Jauna mergait? Sophie atsitiktinai sutinka burtinink? Howl'? (kuris beje jaunas, graus ir lengvai suavi moterikas irdis). Deja utai ji susilaukia netik?tos bausm?s: pavydi pikta ragana j? uburia ir paver?ia senele. Taigi Sophie nieko kito nelieka, iskyrus keliauti iekoti sutiktojo burtininko ir tik?tis kaip nors isklaidyti kerus. Aiku tai padaryti nebus labai lengva, nes Howl'as gyvena vaik?iojan?ioje pilyje (i ?ia ir filmo pavadinimas). Ar ji dar kada nors atgaus savo jaunyst?? Kaip ir galima buvo tik?tis i Studio Ghibli, animacija tikrai aukto lygio - papildomi pagyrimai u tai kad be reikalo nebuvo naudojama CGI (kurios liga jau negr?tamai susirgo Holivudas). Filme gausu stiling? detali?, originali? persona? ir pasakikai grai? peiza?. Vaik?iojan?ios pilys ir kalbantys ugnies demonai dar kart? ?rodo, kad mogikajai fantazijai n?ra rib? ;] Deja iek tiek nuvilia scenarijaus ir veik?j? vystymas filme - tai daroma per greitai. i?rovas nuolat apm?tomas viena u kit? ?sp?dingesn?mis scenomis ir nesp?ja j? iki galo suvirkinti. Nor?josi, kad vietoj to daugiau b?t? gilinamasi, k? vis d?lto jau?ia pagrindiniai veik?jai ir kokie j? elgesio motyvai. Pvz jaunos mergaites virtimas sena moterimi (filmo vinis) nepakankamai irykintas. Sunku patik?ti, kad ten nebuvo jokio vidinio konflikto ar emocij? - Sophie tiesiog susitaik? su savo likimu ir ITIES? tapo sena moterimi (kuri dejuoja d?l skaudan?ios nugaros, sako protingus pamokymus ir tvarko namus). Labai gaila, ta?iau d?l ios prieasties filmo pabaigoje Howl ir Sophie man taip ir liko svetimi. Dar vienas dalykas, kuris man gadino ?sp?d? - tai pernelyg irykinta karo tema. Pats karas vaizduojamas be joki? paaikinim? - taip matyt nor?ta pabr?ti jo beprasmikum?. Ta?iau b?da yra, kad be t? paaikinim? kai kurie filmo elementai taip ir nesusiria ? vien? visum?.

Amžiaus riba:   Paaugliams 13+  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/domains/animeworld.lt/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Howls Moving Castle