Kurenai

Kurenai
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 279
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
0 / 0
Tipas: Epizodai
Epizodai: 12
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Action, Drama, Adventure, Seinen, Violence
Aprašymas:

Pastatytas pagal lengv? ir ilt? novel? nuo Katayama Kentarou ir anime pastatytas pagal Yamamoto Yamato. Turb?t labiausiai nustebin?s anime iame sezone, nes tikrai nieko panaaus nesitik?jau sulaukti, d?l neperlenkiamo humoro, pus?tino siueto ir originali? veik?j? viskas gavosi daug ?domiau nei tik?jausi. Anime atrodo kurtas su meile ir pasakojama apie gan?tinai paprastus, bet tuo pa?iu metu ir svarbius dalykus, kas labai puikiai ir gyvenimikai perteikta. Pagrindinis veik?jas, 16os met? inkuro Kurenai i pirmo vilgsnio atrodo kaip paprastas vidurin?s mokyklos mokinis, ta?iau duonos kepalui usidirba visai ne vaikiku darbu. Nepaisant jo jaunyst?s, gero b?do ir vargano gyvenimo, vien? dien? prie jo priart?ja dukt? turtingos ir ?takingos eimos, kuri? jam yra paskiriama ginti ir prii?r?ti neribotam laikui. Ramiai gyventi jam tenka neilgai, nes jaunoji panel? visikai apver?ia jo gyvenim?, paversdama vaikin? ? tarn?, mokytoj? ir r?pesting? aukl?. Kaip bei?r??iau, bet gyvenimas tarp penki? mergin? visai neatrodo toks blogas. Apie vaikino ne?prastas kaimynes: Tamaki ir Jami galima dar daug ?domaus pripasakot, bet palieku tai ?vertinti jums. O ma?ja princes? Murasaki ivis sunku su kuom nors suliginti, kuri per septynis metus n? karto nebuvo palikus savo eimos r?m?, nuo ko visos linksmyb?s ir prasideda, kai mergait? realiame pasaulyje susiduria su kasdieniniais ir nematytais dalykais, kas privesdavo prie ne?prast? ir komik? situacij?.

Amžiaus riba:   Visi  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/public_html/Animeworld_v2/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Kurenai