Nausicaa of the Valley of the Wind

Nausicaa of the Valley of the Wind
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 44
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
0 / 0
Tipas: Filmas
Epizodai: 1
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Action, Adventure, Fantasy, Military
Aprašymas:

Nuostabus, kerintis ir stebintis savo siueto ir pieimo detal?m, bei?rint dar vien? Miyazak`io epin? pasak?. Kaip ty?ia l?tokas fragmentais, ta?iau tai ne kiek netrukdo susilieti su pasakojama istorija. Neatskleidiant per daug siueto galiu pasakyti, kad i istorija nukelia mus per mao kaimelio princes?s - Nausicaa gyvenim? ir jos kov? su gamtos ir em?s isaugojimu. Didioji dalis planetos ir jos gyventoj? jau imir? d?l didelio utertumo, kai vietomis prad?jo formuotis nauja gyvyb?s forma, kaip augalai ir gyv?nai, kurie labiau primyn? povandeninius augalus, kaip koralus ir milinikus vabzdius, kuri? pragyvenimo s?lygos netinkamos mogui. Nausicaa ?sp?dingas didvyris - a ?prastai keistai i?riu ? moterikos lyties didvyres, bet Nausicaa gali mane gelb?ti bet kuri? dien?.

Amžiaus riba:   Paaugliams 13+  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/public_html/Animeworld_v2/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Nausicaa of the Valley of the Wind