Seiken no Blacksmith

Seiken no Blacksmith
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 1532
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
6 / 7
Tipas: Epizodai
Epizodai: 12
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Baigta versti
Žanrai: Adventure, Fantasy, Seinen
Aprašymas:

Kart? ?vyko siaubingas karas, kuriame buvo panaudotos blogio galios. Po karo, blogio galios buvo udraustos ir pasaulis v?l tapo taikiu. Sesil? Kambela yra riter?, iekanti kalvio, sugeban?io pataisyti jos t?vo sen?j? kard?. Vien? dien? ji pamat?, kaip vienas mogus kovoja su banditu, panaudoj?s blogio gali?. Tas mogus ?veik? j? vienu sm?giu panaudoj?s keistos formos kard? (Katan?). Pasirodo, jis yra kalvis vardu Lukas. itas likimo susid?rimas pradeda j? kelion?. Po netik?tos t?vo mirties Cecily Campbell laikydamasi eimos tradicij? buvo priversta tapti ritere. Riteriai yra tarsi iuolaikini? policinink? pirmtakai, jie gina miest? ir palaiko jame tvark?. Taigi Cecilei visai neblogai sekasi, mon?s j? myli tarsi savo eimos nar?. Ta?iau vien? dien? mieste ima siaut?ti kakoks apep?s praalaitis, kuris tarsi iprot?j?s ima dauyti visk? aplinkui. Cecilei nelieka nieko kito tik sutramdyti ? pami?l?, ta?iau yra mayt? problem?l?, Cecilei per tuos kelis m?nesius kaip dirba ritere, dar nebuvo tek? isitraukti kardo ir kovoti su kuo nors, visad utekdavo grietai panek?ti. Taigi Cecil? stoja ? kova, bet i to gaunasi niptas nes nes tas apskur?lis savo didiuliu kardu sulauo Cecil?s kard? kuris buvo eimos vertyb? perduodama i kartos ? kart?. Kai atrodytu Cecilei pasidar? tikrai riesta j? netik?tai igelb?ja paslaptingas jaunuolis, kuris vienu katanos mostu atjungia apskur?l?. Atsigavusi po oko, Cecil? ima iekoti kas gal?t? pataisyti jos brang?j? kard?, gavusi vieno kalvio adres? ji kuo skubiausiai nuskuba ten ir paaik?ja kad tasai kalvis yra jos i gelb?tojas vardu Lukas. is susitikimas, juos tarsi suveda ir tarsi ?meta ? nuotyki? s?kur?...

Amžiaus riba:   Visi  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/public_html/Animeworld_v2/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Seiken no Blacksmith