Welcome to the NHK!

Welcome to the NHK!
Rašyti atsiliepimą
Susidomėjo:
Bendras peržiūrėtų epizodų kiekis: 453
Žiūri:
Peržiūrėjo visą:
Nutraukė:
Ruošiasi žiūrėti:
Nežiūrės:
Įvertinimas
10 / 2
Tipas: Epizodai
Epizodai: 24
ANIME_BUSENA: Kūrimas baigtas
VERTIMO_BUSENA: Verčiama
Žanrai: Romance, Drama, Comedy, Supernatural, Psychological
Aprašymas:

Paremta Takimoto Tatsuhiko novele, paversta Ooiwa Kenji manga. Visas veiksmas sukasi apie Satou Tatsuhiro, 22-j? met? jaunuol?. Jis - NEET'as (No Employment, Education, or Training). Jis nuolatos s?di namuose ir bijo iorinio pasaulio. Jo gyvenimas jam atrodo beprasmis, nes tai dalis s?mokslo, kur? prie j? pareng? slaptas konspiracinis jud?jimas NHK (Nihon Kihikomori Kyokai). Viskas pasikei?ia, kai pas j? ateina mergina su savo teta reklamuoti religini? leidini?. Tai pakei?ia Satou gyvenim? ir jis nusprendia iekotis darbo. Lemtis v?l suveda Satou ir min?t?j? mergin?. Ji pasi?lo jam dalyvauti "kakokiame" projekte, kuris tur?t? pad?ti Satou atsikratyti hikikomorio ?pro?i? ir baimi?. Istorija yra tikrai gera (dar dabar negaliu atsitok?ti O.O), realistika ir tikrovika. Pabaiga nusp?jama, grai, bet ne tokia saldi, kaip daugumos pasak?. Animo ostas n?ra kakuo labai ypatingas, bet graus, puikiai parinktas tam tikrose situacijose. OP ir ED gan?tinai geri. Tikrai verta iekotis ost?. Pieimas tikrai nebuvo kakuo ?patingas - paprastas linij? ir spalv? kratinys, kad i?rovui b?t? lengviau gilintis ? siuet?. Ir tai gan?tinai gerai pavyko. Rezium?: io animo negalima vertinti pama?ius kelias serijas. Veiksmas nuolatos kintantis ir nenusp?jamas. Rekomenduoju visiems, kurie nemat?, kuriems ?gryso echis, kuriems patiko Honei & Clover, kurie giliai irdy bent kiek prijau?ia geimams ir anime.

Amžiaus riba:   Visi  
Būklė:
Vertinimas:

Warning: Creating default object from empty value in /home/animewor/domains/animeworld.lt/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 162
  • Home
  • /
  • Welcome to the NHK!